Generalforsamling

TBIF holder generalforsamling mandag d. 19/3 kl 19 i Birkehuset.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives til formanden senest 8 dage før. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Dagsorden jf. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Afdelingernes beretning
5. Forelæggelse af regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af bestyrelse
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
12. Eventuelt.

Læs mere på vores Facebookside her: https://www.facebook.com/events/570383693324785/