Samarbejdsaftale TIRSTRUP-BALLE IF. & TRUSTRUP – ÅLSRODE IF

Samarbejdet omfatter fodboldafdelingerne i TÅIF. & TBIF. Samarbejdets formål er at fremme fodbolden i de to respektive klubber generelt og især ungdomsarbejdet skal styrkes. Der tilmeldes fælles hold i JBU s turneringer. Holdene deltager under navnet ØSTDJURS 91. Klubfarven er Grøn/Hvid.

Der nedsættes en bestyrelse, der samme sættes på flg. måde

Formand – Ungdomsformand – Sekretær samt 1 repræsentant fra hver af flg. afd. Herresenior – Damesenior – Old-boys. Altså 6 repræsentanter der alle har stemmeret, i tilfælde at stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Fodboldbestyrelsen konstituerer sig selv.

Fodboldbestyrelsen fastsætter spille og træningssteder for hold efter fig. retningslinier

Principielt spiller 1. holdet deres hjemmekampe i Trustrup og 2. holdet i Balle. Dette kan afviges i specielle tilfælde. For de andre seniorhold laves en ligelig fordeling evt. gående ud på at et holds kampe i foråret spilles det ene sted og i efteråret det andet. Seniortræningen foregår fortrinsvis en halv sæson hvert sted, men det kan til enhver tid fastsættes af fodboldbestyrelsen bare det bliver ligeligt fordelt i Trustrup og Balle. Mht. ungdomsholdene er det aftalt, at såfremt der er en rimelig ballance mellem spillere bosiddende hvert sted spilles kampene skiftevis hvert sted. Det samme gør sig gældende mht. træning hvor der evt. kan trænes i Balle om Tirsdagen og så i Trustrup om Torsdagen.

Fodboldbestyrelsen er ansvarlig for den daglige økonomi. Den ene af hovedklubbernes kasserer står for regnskabet i den fælles fodboldafd. og skal have jævnlig kontakt til den anden hovedkasserer, så koordination og justering er mulig.

Der udarbejdes hvert år forud et budget, der skal godkendes af de 2 hovedafdelinger. l budgettet er indeholdt et beløb pr. medlem